NIMA Dakbedekkingen is het bedrijf als het gaat om kwalitatief hoogstaand
zeer goed verzorgd dakwerk, niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor
onderhoud, reparatie en renovatie.
     
Dakonderhoud is één van de grootste kostenposten van onroerend goed.
Een goede conditie van uw dakbestand is dus van groot belang.
Dit beperkt de kans op calamiteiten en kan de levensduur van de daken verlengen.
     
Nima zorgt voor professioneel periodiek onderhoud, renoveert daken op een
technisch verantwoorde wijze met het beste materiaal tegen zo laag mogelijke kosten.
     
NIMA bied de opdrachtgever zekerheid door 10 jaar verzekerde garantie te geven
op het door NIMA geleverde werk.
     
Wij bieden u de mogelijkheid om online een offerte aan te vragen.